Hyödyllisiä linkkejä Stabyn omistajalle

Alla on muutamia linkkejä sivustoihin, joista löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa Stabyhoun rotuun liittyen.

Suomen Stabyhounkerho ry (stabyhounkerho.com)

Suomessa vuonna 2006 perustetun kerhon tarkoituksena on yhdistää rodun harrastajia, rodun tuntemusta ja kasvatusta. Sivuilta löytyy mm. rotumääritelmä sekä erittäin hyvää tietoa rodun luonteesta ja terveydestä.

Saksanseisojakerho ry (www.saksanseisojakerho.fi)

Suomen Stabyhounkerho kuuluu Saksanseisojakerho ry:n alaisuuteen. Saksanseisojakerho ry toimii kaikkien mannermaisten kanakoirarotujen rotujärjestönä. Kerho on perustettu vuonna 1943 ja sen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää sen alaisuudessa olevia rotuja metsästyksen monitoimikoirina ja edistää kanakoiraharrastusta Suomessa.

Suomen Kennelliitto (www.kennelliitto.fi)

Suomen Kennelliito on vuonna 1889 perustettu Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Se toimii 1 800 suomalaisen koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaationa. Kennelliitto jakaa tietoa moninaisissa koira-asioissa, seuraa lainsäädäntöä ja ajaa koirien etuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Järjestö edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta.

KoiraNet Jalostustietojärjestelmä (jalostus.kennelliitto.fi)

Kennelliitto ylläpitää KoiraNet Jalostustietojärjestelmää, josta löytyy paljon tietoa rodusta ja yksilöistä. Stabyhounit kuuluvat ryhmään FCI 7, kanakoirat.